اتوبارباربری مرزداران            

موسسه حمل ونقل        

                    

۴۴۳۰۳۲۱۴……۴۴۳۵۶۱۰۸

۸۸۴۲۱۷۵۰……۲۲۶۱۸۷۲۸

اتوبار مرزداران   مطمئن ترین اتوباری می                       


باشد که شما می توانید تمامی کارهای                          


بسته بندی ، حمل و نقل ، بارچینی و                             


چیدمان دوباره در منزل جدید را به ما                      


بسپارید و با خیال راحت و آسوده


بدون حتی کوچک ترین آزوردگی


روحی نقل و مکان کنید. باربری مرزداران 


لوازم اداری و تجاری را با بسته بندی با


کارتن 5 لایه و با بکاربردن فوم -


سلفون کشی در حمل و نقل محافظت


کرده و خاطر نشان می شود نام اتوبار


مرزداران در عرصه باربری همیشه نمونه


بوده. کارگران مجرب و جوان با اخلاق


خوش را از باربری چهارباغ  بخواهید


سرویس دهی ویژه و با بکارگیری


تجهیزات نوین و پیشرفته با بیمه و


بارنامه دولتی آماده خدمت رسانی به


شما عزیزان بوده و هنر خود را در این


امر به نمایش می گذارد
 خاور و ماشینهای مختلف
          سرویسهای VIP